Aktuella Projekt

Aktuella projekt

 

1. Hålla koll på ev. kommande översiktsplaner

18 Aug 2018

Efter information från medlem på byalagets årsmöte 2018 om att det var nytt möte angående översiktsplanen för vårt område har vi kontaktat kommunen angående detta.

Det har inte ändrats något från det tidigare reviderade förslaget, de har tagit hänsyn till våra åsikter om kulturbygd mm.

Vi känner oss nöjda med detta och har inte skickat in några ytterligare synpunkter.

Översiktshandlingen och rekommendationer för området Ingared finns under fliken nedladdningar, de finns även på alingsas.se

Om någon medlem är osäker på något eller vill att vi skall ta tag i något angående detta hör av er till oss!

 

2. Bredband på landsbyggden (fiber)

Arbetet med fiber är i full gång och planeras vara klart i byalagets område hösten 2018

 

3. Grannsamverkan för att upprätthålla tryggheten i området

Vi har en aktiv grannsamverkan, vid frågor ang detta kontakta gärna Lars Rehder

 

4. Att återupprätta rekreationsområdet och stigen mellan Hansaland och Ingared

Arbetet med att uprätta övergångar på stigen mellan Hansaland och Ingared står för närvarande still då de som nyttjar marken där inte vill samarbeta med oss angående detta.